REGULAMIN OBIEKTU ROZTOCZECAMP

 1. Korzystanie z usług RoztoczeCamp wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów mechanicznych do 5km/h.
 3. Po przybyciu należy bezzwłocznie udać się do obsługi w celu dokonania rejestracji i opłaty (gotówka) oraz uzyskania wszelkich niezbędnych podczas pobytu informacji.
 4. Doba pobytu (tzw. hotelowa) zaczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Bezwzględna cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.
 6. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu RoztoczeCamp właściciel i obsługa obiektu nie odpowiadają.
 7. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie obiektu ponoszą sprawcy szkody.
 8. Właściciel obiektu RoztoczeCamp nie odpowiada za szkody powstałe w pojazdach swoich gości w postaci kradzieży lub aktów wandalizmu na tych pojazdach oraz za rzeczy w nich pozostawionych.
 9. Na terenie obiektu RoztoczeCamp właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży, dewastacji.
 10. Przebywający na naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach z których korzystają.
 11. Obiekt RoztoczeCamp jest przyjazny środowisku w związku z tym obowiązuje segregacja odpadów według instrukcji zamieszczonych na koszach na śmieci.
 12. Na terenie obiektu znajduje się specjalnie przygotowane miejsce gdzie właściciele przyczep i kamperów mogą dokonać zrzutu nieczystości.
 13. Dzieci przebywające na terenie obiektu RoztoczeCamp powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych.
 14. Właściciele zwierząt przebywających na terenie obiektu RoztoczeCamp zobowiązani są po nich sprzątać oraz sprawować nad nimi kontrolę tak, aby nie zagrażały one innym zwierzętom i ludziom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.
 15. Przyczepy, samochody oraz inne elementy wyposażenia turystycznego należy rozstawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę np. na rozwieszane linki do suszenia prania.
 16. Na terenie całego obiektu można grillować, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Palenie ognisk jest zabronione.
 17. Wszystkie zauważone awarie należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.
 18. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu grozi upomnieniem, a permanentne go nieprzestrzeganie – usunięciem z obiektu RoztoczeCamp.